Nieuws

 1. 2019-11-25 foto

  Inspiratieavond vrijeschool 11 december

  Het Udens College onderzoekt of het een vrijeschool-stroom kan starten. Op woensdag 11 december is er een tweede informatieve bijeenkomst over het initiatief. Tijdens deze inspiratieavond voor ouders en belangstellenden willen we graag toelichtten hoe wij het vrijeschoolonderwijs voor ons zien.

  Tijdens deze avond komen er twee interessante sprekers: Bregje Beerman en Gerard Vrijhoeven. Beiden hebben ruim lesgevende ervaring in het voortgezet vrijeschoolonderwijs. Bregje en Gerard zijn bezig met het ontwikkelen van een pedagogisch kompas; wat zijn de pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs? Er zijn deze avond oud-leerlingen van het Karel de Grote College aanwezig en we lichten het leerplan toe (zie afbeelding hieronder).

  Ook beschrijven we het proces vanaf dit moment tot aan de start van het schooljaar. Tevens is dit een avond waarop u uw interesse kenbaar kunt maken voor betrokkenheid bij de vrije middelbare school. Dat kan door deel te nemen aan de klankbordgroep of door op een andere manier uw bijdrage te leveren aan de school.

  Hopelijk tot ziens op 11 december! Deze bijeenkomst vindt plaats op de locatie President Kennedylaan (22B) en start om 19.30 uur.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2020-07-10

  Waldorf: nieuwe kans

 4. 2020-07-09

  Diploma-uitreiking

 5. 2020-07-02

  Leermiddelen bestellen nieuwe schooljaar

 6. 2020-06-23

  Kunst van Udens College voor Bernhoven

 7. 2020-06-08

  Geslaagd!