Informatie en communicatie

Ouders kunnen altijd telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de school (de coach, vakdocent, coördinator, afdelingsdirecteur, decaan of directie).  Als de door u gewenste persoon niet te bereiken is, dan kunt u vragen om teruggebeld te worden. Wij streven er naar dat altijd binnen twee schooldagen te doen.

Ouderavonden

De data van de ouderavonden zijn te vinden op de sectorjaarkalender (zie de startpagina vmbo). Het parkeren aan Kleinveld kan soms lastig zijn.  Parkeren in de vakken is toegestaan, maar niet op het gras. Tijdens informatie-avonden en de Open Dag wordt hierop door gemeente gecontroleerd.

Magister

  • Het Udens College maakt gebruik van het informatiesysteem Magister, dat u kunt inzien via internet. Per post ontvangt u voor elk kind en voor uzelf een gebruikersnaam en wachtwoord. Magister geeft inzicht in onder andere cijfers, huiswerk en de absenties van uw kind(eren). Uw kind heeft toegang tot dezelfde gegevens.
  • Het is van belang om er rekening mee te houden, dat de cijfers een momentopname zijn. Het is mogelijk dat er nog cijfers ontbreken of dat cijfers nog veranderen, bijvoorbeeld door het inhalen van toetsen. Als u meent dat er onjuiste informatie wordt gegeven, dan kunt u hierover contact opnemen met de coach of vakdocent.
  • U kunt via de openingspagina van Magister (zie ‘wachtwoord vergeten’) ten alle tijde een nieuw wachtwoord aanmaken.
  • Roosterwijzingen worden dagelijks ingevoerd. Een leerling kan geen rechten ontlenen aan het rooster in Magister (voor rooster: zie de website en de lichtkrant)

Informatieplicht

Bij een echtscheiding hebben beide ouders het ouderlijk gezag over kinderen jonger dan 18 jaar, tenzij de rechter anders bepaalt. Beide ouders hebben ook recht op informatie van en consultatie met school.

Als school informeren wij de ouder bij wie het kind woont volgens de administratie van de school. Het adres van die ouder is het correspondentieadres. De school gaat er van uit, dat deze ouder de andere ouder informeert.

Wanneer dit niet zo is en de andere ouder vraagt de school nadrukkelijk om informatie, is de school verplicht hem of haar eveneens rechtstreeks te informeren. Alleen als het geven van de informatie in strijd is met het belang van het kind, hoeft de school geen informatie te verstrekken.

Ouders die een beroep willen doen op bovenstaande regeling, dienen contact op te nemen met de sectorleiding. De school zal zich overigens altijd moeten houden aan specifieke rechterlijke uitspraken.

Privacyreglement en -beleid

Om elke leerling gepaste begeleiding te kunnen bieden, verzamelt de school gegevens van de leerlingen. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het Udens College zorgvuldig omgaat met de persoonlijke gegevens van leerlingen.

 

  • De school heeft een privacyteam dat zich bezig houdt met het privacybeleid en allerlei vraagstukken op het gebied van privacy. Het team is te bereiken via:
    privacy@udenscollege.nl.
  • Lidwien van Schalkwijk is de functionaris gegevensbescherming voor het Udens College. Zij houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Zij is te bereiken via: fg@orionscholen.nl.

 

Om de privacy van leerlingen en medewerkers te waarborgen, hebben we beleid rondom privacy. Zo is er een privacyreglement, dat momenteel overigens wordt vernieuwd. Ook in andere stukken komt privacy aan de orde, zoals in het camerareglement, social media richtlijn. De stukken zijn te vinden bij Documenten op de website. Ook zijn er nog diverse documenten in ontwikkeling, zoals een privacyverklaring. Wilt u meer weten over de AVG, kijkt u dan op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.