Nieuws

 1. 2021-01-29 foto

  In memoriam Noud Peters

  Afgelopen maandag ontvingen wij het verdrietige bericht dat onze oud-collega Noud Peters is overleden. Wij zijn diep geschokt door dit verlies. Noud was docent op de sector vmbo van het Udens College en heeft zich tientallen jaren ingezet voor het beroepsonderwijs in Uden. Het is nauwelijks te bevatten dat hij zo kort na zijn pensionering er niet meer is.

  Noud was een graag geziene collega en geliefd vanwege zijn fijne persoonlijkheid. Hij straalde rust uit en maakte altijd tijd voor zijn leerlingen en collega’s. Zij vonden met vragen of problemen bij hem een luisterend oor. Zorgen voor het welbevinden van anderen en het tonen van oprechte interesse kenmerkte Noud. Hij zorgde ervoor dat een ander zich welkom voelde en creëerde een veilige en warme sfeer.

  Noud had duidelijke opvattingen over hoe het onderwijs moest zijn in de klas, in zijn afdeling, in zijn school. Hij bracht zijn standpunten met verve en wist daarbij altijd in verbinding te blijven. Door goed te luisteren, door te nuanceren en te relativeren. De humor was dan nooit ver weg.

  De afdeling schilderen & reclame en later het profiel Dienstverlening en Producten Design is onder de bezielende leiding van Noud uitgegroeid tot een florerend profiel. Noud bouwde jaar na jaar, samen met zijn collega’s aan creatief en kleurrijk onderwijs van hoog niveau. De leerlingen kregen alle mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zij zullen hem daarvoor dankbaar zijn.

  We zullen ons Noud blijven herinneren en denken dankbaar terug aan de vele jaren dat we met hem mochten leven en werken. Noud was een fijn mens, we zullen hem missen.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2021-02-26

  Webinar Ouderavond leerjaar 2

 4. 2021-02-25

  School weer (gedeeltelijk) open!

 5. 2021-02-24

  Corona en school - veelgestelde vragen

 6. 2021-02-17

  Beleef de school als VIP

 7. 2021-02-03

  UC More | Inschrijfmomenten brugklas