Huiskamerklas

We hebben een huiskamerklas voor leerlingen met vmbo basis-advies, die om sociaal-emotionele redenen gebaat zijn bij kleine groepen met een vast team docenten. Deze leerlingen komen vaak ook in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).