Ouderraad en contactgroepen

De sectorouderraad van het havo/vwo vergadert zes keer per jaar met de directie. Gedeeltelijk wordt dat overleg gevoerd samen met de sectorouderraad van het vmbo , over UC brede aangelegenheden, gedeeltelijk op sectorniveau.  De ouderraad is bereikbaar via e-mail: info@udenscollege.nl

 

MR

Er zijn ook ouders vertegenwoordigd in de MR (zie onder Udens College/Medezeggenschap) en de deelraad vmbo (zie onder deelraad)