Ouderraad en contactgroepen

De sectorouderraad van het havo/vwo vergadert zes keer per jaar met de directie. Gedeeltelijk wordt dat overleg gevoerd samen met de sectorouderraad van het vmbo , over UC brede aangelegenheden, gedeeltelijk op sectorniveau.  De voorzitter van de gezamenlijke ouderraden is mevrouw Inge van Boxmeer, tel.06-46648945, e-mail: ingevanboxmeer@gmail.com. 

 Oudercontactgroepen

Dit schooljaar zijn de volgende oudercontactgroepen actief:

  • Oudercontactgroep leerjaar 1 (brugklassen havo/vwo en gym/plus)
  • Ouder klankbordgroep AanZet klassen
  • Oudercontactgroep 2 havo /3 havo
  • Oudercontactgroep 2 vwo /3 vwo
  • Oudercontactgroep 4 havo /5 havo
  • Oudercontactgroep 4 vwo /5 vwo /6 vwo

 MR

Er zijn ook ouders vertegenwoordigd in de MR (zie onder Udens College/Medezeggenschap) en de deelraad vmbo (zie onder deelraad)