Onderwijs extra’s

Gymnasium/plusklassen

De gymnasium/plusklassen bieden extra uitdaging voor getalenteerde leerlingen in de vorm van projectonderwijs en aandacht voor de klassieke talen en de klassieke kunst en cultuur. Meer weten over het gymnasium of plusklassen? Zie onze flyers  Gymnasium en Gymnasium plus.

Een school met hart voor cultuur

We geven cultuur een vaste plaats in de school en het onderwijs door het organiseren van excursies, museumbezoeken en andere culturele activiteiten in de verschillende leerjaren.  Het UC krijgt daarbij hulp van Stichting “C”. Stichting “C” wil uitdagende en aansprekende activiteiten organiseren voor alle 4 tot 18-jarigen in het Udense onderwijs. Het UC werkt, samen met het basisonderwijs en Stichting “C”, aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Daarmee willen we meer samenhang en diepgang in het cultuuronderwijs brengen.

Elos-school

Elos is een samenwerkingsnetwerk van tientallen Europese scholen. Wij zijn sinds 2006 een Elos-school en zeer actief op het terrein van internationalisering (zie ook de aparte pagina op deze site).

We vinden internationalisering van belang omdat de samenleving steeds internationaler en complexer wordt en tegelijk ook kleiner. Met behulp van Elos leren onze leerlingen zich met meer enthousiasme en vertrouwen over de eigen grenzen heen te ontwikkelen en samen te werken.

Kenmerken van het Elos-onderwijsprogramma zijn:

  • Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) als geïntegreerd onderdeel van het onderwijsprogramma
  • verwerven van Europees gevalideerde/gedragen competenties (CFEC)
  • versterkt Moderne Vreemde Talen Onderwijs (VTO)
  • internationale uitwisselingsprogramma’s; we wisselen bijvoorbeeld uit met Italië, Spanje, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Turkije en Portugal
  • e-twinning en andere digitale vormen van internationale samenwerking en uitwisseling
  • diverse internationale activiteiten.

Versterkt Talen Onderwijs

Het UC biedt Versterkt Talen Onderwijs (VTO) aan leerlingen op vwo én havo . Via VTO kunnen leerlingen certificaten halen voor moderne vreemde talen die in heel Europa erkend worden. De zes niveaus voor deze certificaten zijn vastgelegd in het CEF (Common European Framework for Languages) ofwel het Europees Referentie Kader (ERK).