Laptops in het onderwijs

In de hele onderbouw (leerjaar 1 tot en met 3) werken leerlingen met een laptop. Daarmee kan overal op school gewerkt worden via een draadloos netwerk.

 

Steeds meer lesstof wordt aangeboden via een ELO (Elektronische Leer Omgeving) waarin lesmateriaal wordt geplaatst dat digitaal te raadplegen is en waarin leerlingen en docenten verschillende (lesgebonden) activiteiten kunnen uitvoeren. Met het voornemen om alle leerlingen met een eigen laptop te laten werken, willen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Bovendien bereiden we de leerlingen hiermee beter voor op het vervolgonderwijs. In het HBO en het universitaire onderwijs is werken met ELO’s heel vanzelfsprekend.

 

Blended learning
Verdwijnen dan de lesboeken? Nee absoluut niet! Wij gaan werken met het zogenaamde “blended learning” principe. Door technologische vernieuwingen is de leerstijl van leerlingen aan het veranderen. Het werken met de gangbare schoolboeken wordt sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveren en het leerrendement verhogen.

 

Maatwerk
Een volgende reden om met laptops te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute ook hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden; meer gepersonaliseerd onderwijs.

 

De leerlingen zitten zeker niet de hele dag achter de computer; ook materiaal op papier blijft in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken, waardoor er nog beter gedifferentieerd kan worden en dus maatwerk geleverd wordt.