Het examen

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk Centraal Examen. Het Centraal Examen doe je aan het eind van leerjaar 5 van de havo en leerjaar 6 van het vwo. Op het moment dat je in klas 4 binnenkomt, begint het schoolexamen al. Op havo 4 geldt dat voor alle vakken, op vwo 4 voor een aantal (bijv. BI en NA).

Om te kunnen slagen gelden o.a. de volgende bepalingen:

  • Voor havo en vwo geldt (sinds 2013) de kernvakkenregel. Die bepaalt dat je niet meer dan één onvoldoende (niet lager dan een 5) mag hebben als eindcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde.
  • Binnen het combinatiecijfer (dat is het gemiddelde van het pws, CKV en Maatschappijleer) mag geen enkel eindcijfer een 3 of lager zijn.
  • Het gemiddelde van al je centrale examens moet minstens een 5,5 zijn.
  • De rekentoets is met ingang van schooljaar 2019-2020 afgeschaft.

 

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is te vinden in de ELO van Magister (toegankelijk voor leerlingen en ouders).

 

Veel informatie over de examens en examenregelingen is ook te vinden op de site examenblad.nl.