Het examen

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het landelijk Centraal Examen. Het Centraal Examen doe je aan het eind van leerjaar 5 in de havo en leerjaar 6 in het vwo.  Om te slagen, moet je bij het CE voor alle vakken gemiddeld een 5,5 halen.

Houd er rekening mee dat in de vierde klas het schoolexamen al begint!

Voor het havo/vwo geldt sinds 2013 de kernvakkenregel. Die bepaalt dat je niet meer dan één onvoldoende (niet lager dan een 5) mag hebben als eindcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde. Vanaf 2016 is ook de rekentoets onderdeel van het examen. Je moet voor die toets de score ‘voldoende’ halen.

Met het oog op de rekentoets wordt er in de verschillende leerjaren regelmatig getoetst op rekenvaardigheden en is er remedial teaching voor leerlingen die onder het verplichte niveau zitten. Voor alle leerlingen is er digitale oefenstof beschikbaar.

 

Hieronder vind je een link naar belangrijke informatie over het eindexamen. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)  is ook te vinden in de ELO van Magister (toegankelijk voor leerlingen) en het Intranet van het Udens College (alleen toegankelijk voor medewerkers).

Veel informatie over de examens en examenregelingen is ook te vinden op de site examenblad.nl.

.
UC havo vwo examenreglement 2018-2019

PTA UC HAVO 4 2018-2020

PTA UC HAVO 5 2017-2019

PTA UC VWO 4 2018-2021

PTA UC VWO 5 2017-2020

PTA UC VWO 6 2016-2019

 

UC hv PTA maatwerk v4 naar h5

UC hv PTA maatwerk v5 naar h5