Buitenles activiteiten

Buitenlesactiviteiten zijn alle activiteiten buiten het reguliere lesrooster om, die door de school worden georganiseerd. Veel ervan vinden plaats op school, een aantal daarbuiten. Ze zijn bedoeld om het onderwijs leuker te maken, leerlingen (extra) te motiveren en om de verstandhouding te verbeteren tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten .

 

De school biedt onder andere de volgende activiteiten:

  • projecten om kennis van en begrip voor jongeren in de Derde Wereld te vergroten, zoals ”Cross your Borders” en de Kerstactie in samenwerking met Edukans
  • de “Wegwijsdag op het gemeentehuis” waarin leerlingen uit 4 vwo onder leiding van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) ervaring opdoen met het ontwikkelen van projecten voor de jeugd in Uden
  •  internationaliseringsprojecten, waaronder Civitas, gericht op het ontwikkelen van Europees burgerschap en uitwisselingen met diverse scholen in Europa (zie ook onder Onderwijs Extra’s)
  • sportieve activiteiten zoals sportdagen, toernooien, sportoriëntatie in de examenklassen, clinics in samenwerking met de schoolsportcommissie, de afsluiting van het schooljaar
  • debatclub: de debatclub traint leerlingen van de bovenbouw in spreekdurf, argumentatie en presentatie. De debatclub doet in principe elk jaar mee aan landelijke debattoernooien
  • Model European Parliament.

 

De buitenlesactiviteiten worden zoveel mogelijk in de TRAP-weken gepland en aan het begin van het jaar gepubliceerd in de jaarkalender. Daardoor wordt lesuitval in gewone lesweken voorkomen. Dat is niet altijd mogelijk wanneer we afhankelijk zijn van anderen. Aanvullende informatie wordt verspreid via de roostermonitoren en de website.

Schoolfeesten

Driemaal per jaar is er een schoolfeest: rond de herfstvakantie, rond carnaval en aan het einde van het schooljaar. De feesten vinden plaats buiten de school. Op de site staan ruim van te voren de datum en de locatie van het feest en op welk tijdstip het feest begint en eindigt. Er worden geen introducees toegelaten. We verwachten dat ouders tijdens schoolfeesten (telefonisch) bereikbaar zijn.

Vanaf 1 januari 2014 is het Udens College een alcoholvrije school. Dit betekent dat tijdens activiteiten van, door en voor leerlingen geen alcohol wordt gedronken, ook niet door leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, en niet door medewerkers in aanwezigheid van leerlingen.

 

De school is niet verantwoordelijk voor activiteiten die door of voor leerlingen worden georganiseerd, waarbij de school organisatorisch niet is betrokken.