Afdelingen

De sector havo vwo is verdeeld in vijf afdelingen: de brugklas, de onderbouw (leerjaar 2 en 3) havo, de onderbouw vwo, de bovenbouw havo (leerjaar 4 en 5) en de bovenbouw vwo (leerjaar 4, 5 en 6).

 

Elke afdeling/leerjaar heeft een afdelingsdirecteur en een coördinator. Maak in de schoolgids havo/vwo kennis met de afdelingsdirecteuren en coördinatoren havo/vwo. De schoolgids staat bij Documenten.

Onderbouw

In de leerjaren 1, 2 en 3 van de sector havo/vwo krijg je 17 tot 19 vakken.  In de lessentabel onderbouw havo/vwo  is te zien hoeveel lesuren er per jaar worden besteed aan de verschillende vakken. Dit is ook te vinden in de schoolgids havo/vwo.

Bovenbouw: tweede fase

In de tweede fase van het havo/vwo (vanaf leerjaar 4) moet de leerling een keuze maken voor een profiel.  Er zijn vier profielen:

  •  Natuur en Techniek (NT) ; nadruk op wis-, natuur- en scheikunde
  •  Natuur en Gezondheid (NG); nadruk op biologie, wis-, natuur-en scheikunde
  •  Economie en Maatschappij (EM); nadruk op economische en maatschappijvakken
  •  Cultuur en Maatschappij (CM); nadruk op talen, kunstvakken en maatschappijvakken.

 

Elk profiel bestaat uit

  • een gemeenschappelijk deel
  • een profieldeel, met kenmerkende (keuze)vakken voor dat profiel
  • een  vrij deel, met één of meer keuzevakken
  • een schooleigen deel met door school verplichte vakken, waaarin voor een klein deel nog ruimte is voor eigen invulling door de leerling.

 

Met de profielkeuze ligt een groot deel van de vakken al vast. De keuzevakken voor het vrije deel zijn  voor havo de vakken uit de andere profielen, muziek en tekenen en voor vwo de vakken uit de andere profielen, muziek, tekenen en Spaans.  Het is ook mogelijk om in het vwo bij het vak Nederlands ‘toneel’ te kiezen als examenonderdeel.

 

Leerpleinuren

In de bovenbouw wordt gewerkt met Leerpleinuren (LPU’s). Leerpleinuren zijn uren waarin leerlingen zo zelfstandig mogelijk werken aan vakken van hun keuze, waarbij zij begeleiding krijgen van een vakdocent.