Inspraak

De leerlingen van de sector havo/vwo worden vertegenwoordigd door een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt actief mee over de gang van zaken op school. De leerlingenraad is actief op de Open Dag en verzorgt activiteiten voor verschillende leerjaren.

 

De leerlingenraad bestaat uit de leerlingenvertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad en de deelraad en uit  leerlingen die door de klassen zijn afgevaardigd.

Een vertegenwoordiging van de leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de sectordirectie. De leerlingenraad krijgt ondersteuning van de school in de vorm van een vaste begeleider, scholing en een eigen budget.

 

Bijna elk jaar worden er daarnaast tevredenheidsonderzoeken gedaan onder leerlingen.