Huurkluisjes

Leerlingen kunnen gedurende hun schooltijd een kluisje in bruikleen krijgen. De borg voor het gebruik van een kluisje is €15,–.

 

In de kluisjes mogen alleen persoonlijke eigendommen worden bewaard en geen zaken die niet op school thuishoren, zoals verdovende middelen, alcohol of stoffen die gevaar op kunnen leveren. De schoolleiding heeft het recht om de kluisjes te inspecteren om redenen van een veilig en/of gezond schoolklimaat of om redenen van openbare veiligheid. Als daarbij verboden spullen worden aangetroffen, stelt de schoolleiding in principe de politie op de hoogte. Als de politie daarom verzoekt, werkt de school mee aan het (preventief) doorzoeken van één of meer kluisjes.

 

Het volledige kluisjesreglement is te vinden onder  Documenten op deze website.