Huurkluisjes

Het Udens College beschikt over lockers die aan leerlingen verhuurd worden voor het opbergen van persoonlijke eigendommen. Bij het gebruik van deze lockers hebben zowel de school als de leerling zich te houden aan een aantal regels.

 

  • Zodra een leerling wordt aangenomen op het Udens College wordt de leerling een locker toegewezen.
  • De kosten van een locker bedragen € 15,- per schooljaar.
  • De locker kan worden geopend met een smartphone of de schoolpas. De schoolpas wordt ca. vijf werkdagen nadat de schoolfotograaf is geweest verstrekt.
  • Elke leerling wordt geacht dagelijks het schoolpasje bij zich te hebben. Indien de leerling om welke reden dan ook niet in de locker kan, kan deze zich melden bij de medewerkers van de receptie.
  • Bij verlies of een defect door oneigenlijk gebruik moet de leerling voor € 5,– een nieuwe pas aanschaffen bij de medewerkers van de receptie
  • Het is niet toegestaan om een locker te delen met een andere leerling.
  • Aan het eind van het schooljaar moet de locker worden leeggemaakt door de leerling. de conciërges zien hier op toe en controleren de lockers op beschadiging en vervuiling. Vuile lockers moeten door de leerling zelf worden schoongemaakt. Schade die veroorzaakt door het gebruik van de locker is voor rekening van de leerling.
  • De schoolleiding heeft het recht om reden van een veilig en/of gezond schoolklimaat of om reden van openbare veiligheid de inhoud van een of meer lockers te inspecteren om na te gaan of zich daarin bijvoorbeeld zaken bevinden zoals genoemd onder artikel 3 van het lockerreglement. De school acht het privacybelang van de leerling hoog en zal pas dan tot het (preventief) doorzoeken van de lockers overgaan als daartoe een concrete aanleiding en een zwaarwegend belang is.
  • In principe werkt de schoolleiding mee aan het (preventief) doorzoeken van één of meer lockers als daartoe een verzoek wordt gedaan door de politie of justitie.

 

Het volledige regelement staat hier: Huurkluisjes