Internationalisering

Internationalisering vormt al 26 jaar een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma op het Udens College.

 

De wereld komt steeds meer binnen handbereik en de culturele diversiteit neemt toe. Wij zien dit als een kans voor onze leerlingen om zichzelf nog verder te ontwikkelen tot wereldburgers die een bijdrage van betekenis leveren. De samenleving wordt steeds internationaler en complexer. En tegelijk ook kleiner. Door moderne communicatietechnologieën en snelle transportmogelijkheden worden absolute grenzen steeds minder ervaren.

 

Global Citizen Network

Het creëren van een Europese leeromgeving op school doen we niet alleen, maar in een netwerk van 70 scholen in Nederland. Vanaf november 2018 heet dat netwerk Global Citizen Network en is onderdeel van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

 

“De leerlingen van nu moeten vaardigheden ontwikkelen om wereldwijd samen te werken en internationaal verantwoordelijkheid te nemen. De wereld ligt open. Als toerist doen ze bijvoorbeeld al ervaringen op. Als wereldburger leer je andere culturen respecteren en accepteren.  We denken dat het van levensbelang is dat alle leerlingen die vaardigheden meekrijgen. We zijn tenslotte een klein landje dat deel uitmaakt van de Global Village.” Joke Hengefeld-van Koningsbruggen, voorzitter Global Citizen Network.

 

Internationaliseringsprogramma

Het internationaliseringsprogramma bestaat uit:

  • Lesonderdelen in verschillende vakken in de onderbouw.
  • European Parliament Ambassador School (onderbouw)
  • Projecten: Model United Nations, Model European Parliament, Euroscola, Edukans, Global Citizen Network.
  • Uitwisselingen

 

Jonge mensen zullen zich met behulp van het internationaliseringsprogramma met meer enthousiasme en vertrouwen over de (eigen) grenzen heen ontwikkelen en leren samenwerken. Zo dragen we bij aan een betere Europese en mondiale samenleving: een gezonde, veilige en inspirerende samenleving.