Deelraad

Op sectorniveau is er een deelraad.  De deelraad is op dezelfde wijze samengesteld als de MR: 8 leden, van wie 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen. Voorzitter van de deelraad havo/vwo is Margriet van den Heuvel, e-mail: M.vandenHeuvel@udenscollege.nl