Loopbaanoriëntatie

In de derde klas begint het keuzeproces richting de tweede fase. Begeleid door hun coach en hun docenten oriënteren de leerlingen zich uitgebreid op de vier profielen en op vervolgopleidingen, onder andere via Peppels.net. Deze digitale methode helpt leerlingen hun eigen capaciteiten en interesses te ontdekken. Ook kunnen zij zich makkelijker oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen. Ouders hebben ook toegang tot deze methode.

 

Aan het eind van het derde jaar adviseren docenten over de profielkeuze.  Tijdens het vierde, vijfde en zesde leerjaar besteden mentoren aandacht aan LOB tijdens de begeleidingslessen. Zij stimuleren leerlingen om zelfstandig stappen te zetten in hun studiekeuze door open dagen te bezoeken, proef te studeren of in gesprek te gaan met een beroepsbeoefenaar. Ook in de bovenbouw maken leerlingen gebruik van Peppels.net.

 

De LOB-coördinatoren Lindsay van Dalen (l.vandalen@udenscollege.nl) en Saskia Zondag  (s.zondag@udenscollege.nl ) ondersteunen de coaches in de begeleiding van de leerling bij het keuzeproces.  Uiteraard kunnen leerlingen en hun ouders ook bij hen terecht met vragen.

 

Nuttige links: