Begeleiding algemeen

Op het Udens College neemt de begeleiding van leerlingen een belangrijke plaats in. Er zijn drie niveaus van leerlingbegeleiding.

  1. De afdeling, de mentoren en de vakdocenten ondersteund door interne en externe medewerkers met gespecialiseerde kennis. Elke leerling heeft een mentor. Deze is de spil in het contact tussen leerling – ouders – school.
  2. Als er specifieke hulp of extra begeleiding nodig is, heeft de school een zorgteam van waaruit deze hulp of extra begeleiding aangestuurd wordt. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker.
  3. Als de school zelf geen begeleiding of hulp kan bieden, wordt er een beroep gedaan op externe deskundigen, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, GGD of GGZ .

 

Zorgcoördinator is Renée Koenraadt, telefonisch bereikbaar via het algemene schoolnummer (0413 – 28 30 00) of per e-mail: r.koenraadt@udenscollege.nl .

Algemene leerlingbegeleiding

We bieden leerlingen het volgende:

  • begeleiding van het leren leren, voor leerlingen die de verwerking van de leerstof moeilijk vinden, meestal door de vakdocent
  • sociaal emotionele begeleiding, vaak in de vorm van persoonlijke en/of groepsbegeleiding door klassenmentor of vakdocent
  • begeleiding van keuzeprocessen bij vakken-, profiel- of leerwegkeuze. Dit is de taak van de klassenmentor en de loopbaanbegeleiding (LOB).
  • speciale begeleiding als dat nodig is, bijvoorbeeld door remedial teachers en de leerlingcoachesbegeleiders, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, en de GGD schoolarts, die indien nodig contact opneemt met de huisarts van de leerling.

 

Voor meer informatie over dyslexie zie het dyslexie protocol. Voor meer algemene informatie zie de pagina Passend Onderwijs.

Huiswerkbegeleiding (SBU)

 

SBU – studiebegeleiding Uden – biedt 4 middagen per week hulp aan bij het maken van huiswerk.

 

Van maandag tot en met donderdagmiddag is het mogelijk om na schooltijd in cluster 6 van de locatie Schepenhoek in groepsverband huiswerk te maken. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 12 leerlingen. Dit is mogelijk voor alle leerlingen van het Udens College (VMBO/HAVO/VWO).

 

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Maken van een goede/overzichtelijke planning
  • Zorgen voor een geconcentreerde werkhouding (er is tegenwoordig heel veel afleiding!)
  • Aandacht voor de inhoudelijke beheersing van de stof. Leerlingen helpen met vragen en of overhoren waar nodig

 

Praktisch:

SBU duurt 1,5 uur. Er zijn 2 startmomenten, nl om 14.45 uur of 15.45 uur.
De leerlingen nemen minimaal 2 en maximaal 4 keer per week deel aan  de SBU

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-53515506 of via de mail: studiebegeleidinguden@gmail.com

 

Begeleiding door bovenbouwleerlingen (module onderwijskunde)

Voor leerlingen in de onderbouw bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan de module onderwijskunde van de bovenbouw. Dit betekent dat zij tussen TRAP 2 en TRAP 4 begeleiding krijgen van een bovenbouwleerling, meestal in kleine groepjes.