Begeleiding

Op het Udens College neemt de begeleiding van leerlingen een belangrijke plaats in. Er zijn drie niveaus van leerlingbegeleiding.

  1. De afdeling, de mentoren en de vakdocenten ondersteund door interne en externe medewerkers met gespecialiseerde kennis. Elke leerling heeft een leerlingcoach. Deze is de spil in het contact tussen leerling – ouders – school.
  2. Als er specifieke hulp of extra begeleiding nodig is, heeft de school een zorgteam van waaruit deze hulp of extra begeleiding aangestuurd wordt. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker.
  3. Als de school zelf geen begeleiding of hulp kan bieden, wordt er een beroep gedaan op externe deskundigen, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, GGD of GGZ .

 

Zorgcoördinator is Ellen van den Broek telefonisch bereikbaar via het algemene schoolnummer (0413 – 28 30 00) of per e-mail: e.vandenbroek@udenscollege.nl.

Algemene leerlingbegeleiding

We bieden leerlingen het volgende:

  • begeleiding van het leren leren, voor leerlingen die de verwerking van de leerstof moeilijk vinden, meestal door de vakdocent
  • sociaal emotionele begeleiding, vaak in de vorm van persoonlijke en/of groepsbegeleiding door coach of vakdocent
  • begeleiding van keuzeprocessen bij vakken-, profiel- of leerwegkeuze. Dit is de taak van de coach en de loopbaanbegeleiding (LOB).
  • speciale begeleiding als dat nodig is, bijvoorbeeld door remedial teachers en de leerlingcoachesbegeleiders, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, en de GGD schoolarts, die indien nodig contact opneemt met de huisarts van de leerling.

Voor meer informatie over dyslexie zie het dyslexie protocol. Voor meer algemene informatie zie de pagina Passend Onderwijs.

Huiswerkbegeleiding (SBU)

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om regelmatig tijd te besteden aan hun huiswerk of om daar goed mee om te gaan. Zij kunnen huiswerkbegeleiding krijgen, die naadloos aansluit op wat in de studielessen geleerd is. Deze begeleiding, gegeven door de Stichting Studiebegeleiding Uden (SBU), gebeurt tegen kostprijs. Voor informatie en aanmelding van leerlingen kunt u contact opnemen met SBU, tel. 06 – 53 51 55 06.

Begeleiding door bovenbouwleerlingen (module onderwijskunde)

Voor leerlingen in de onderbouw bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan de module onderwijskunde van de bovenbouw. Dit betekent dat zij tussen TRAP 2 en TRAP 4 begeleiding krijgen van een bovenbouwleerling, meestal in kleine groepjes.