Begeleiding

Op het Udens College neemt de begeleiding van leerlingen een belangrijke plaats in. Er zijn drie niveaus van leerlingbegeleiding.

  1. Het domein, de coaches en de vakdocenten ondersteund door interne en externe medewerkers met gespecialiseerde kennis. Elke leerling heeft een (leerling-)coach. Deze is de spil in het contact tussen leerling – ouders – school.
  2. Als er specifieke hulp of ondersteuning nodig is, heeft de school een ondersteuningsteam van waaruit deze hulp of extra begeleiding aangestuurd wordt. Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagogen/psychologen, pedagogisch-didactisch medewerkers en leerlingbegeleiders. Een aanvraag voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam wordt gedaan via de coach.
  3. Als de hulpvraag het onderwijs overstijgt, wordt er een beroep gedaan op externe deskundigen, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, GGD of de leerplicht. Ook kan worden samengewerkt met extern betrokken hulpverleners, zoals de GGZ.

 

Ondersteuningscoördinator is Rozemarijn Deunk telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnumer: 0413 – 28 30 00 of per e-mail: r.deunk@udenscollege.nl.

 

De basisondersteuning die de school biedt is beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel. Ook verwijzen wij u naar (Passend Onderwijs – link) voor meer informatie over ondersteuningsmogelijkheden van de school wanneer een leerling extra ondersteuningsbehoeften heeft.

 

Huiswerkbegeleiding (SBU)

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om regelmatig tijd te besteden aan hun huiswerk of om daar goed mee om te gaan. Zij kunnen huiswerkbegeleiding krijgen, die naadloos aansluit op wat in de studielessen geleerd is. Deze begeleiding, gegeven door de Stichting Studiebegeleiding Uden (SBU), gebeurt tegen kostprijs. Voor informatie en aanmelding van leerlingen kunt u contact opnemen met SBU, tel. 06 – 53 51 55 06.