Nieuws

 1. 2021-06-23 foto

  Havo/vwo gezonde school thema welbevinden

  De sector havo/vwo van het Udens College mag zich vanaf deze week een ‘gezonde school’ noemen. De school heeft het certificaat behaald voor het thema welbevinden. Dat betekent dat het havo/vwo veel aandacht besteedt aan hoe leerlingen in hun vel zitten en ook aan een veilig leerklimaat en fijne sfeer op school en in de klas. Dat iedere leerling elke week een persoonlijk coachgesprek heeft, lijkt het belangrijkste ingrediënt te zijn voor dit resultaat. “Mijn coach kijkt niet alleen naar de cijfers, ook naar hoe het met mij als persoon gaat.”

  “Aandacht voor leerling verweven in dagelijks onderwijs”
  “Het bijzondere aan het behalen van dit certificaat is dat we er niets anders voor hoeven te doen dan we al doen”, vertelt een trotse Jos Hendriks, coördinator duurzaamheid en gezondheid. “Dat betekent dat de coaches en docenten al volop aandacht hebben voor het welbevinden van de leerling en dat het is verweven in ons dagelijkse onderwijs.” Jos noemt een aantal voorbeelden. Zo heeft iedere leerling een eigen coach bij wie de leerling terecht, en met wie ook de ouders makkelijk contact kunnen leggen. Daarnaast zijn er iedere week startmomenten met de klas en de coach. “De basisgroep noemen we dat. Hierbij hebben we het over plannen, talenten, een vervolgopleiding, maar ook over de sfeer in de groep. We behandelen ook thema’s zoals pesten en de gevolgen daarvan en paarse vrijdag.”

  Soms komt het voor dat een leerling meer steun nodig heeft. Dan is er het ondersteuningsteam. “Dit team geeft de coach handvatten om de leerling te helpen en het kan zorgen voor extra of gespecialiseerde begeleiding voor de leerling”, licht Jos toe, die zelf ook docent en leerlingcoach is. Ook heeft de school aandacht voor hoe het met de medewerkers gaat, ook een criterium van het certificaat.

  “Iemand die echt luistert en helpend advies geeft”
  Hoe kijken de leerlingen naar de persoonlijke coaching, waar de school drie jaar geleden mee is gestart? Lotte, uit havo 3: “Ik vind het heel fijn dat we iemand hebben met wie je gemakkelijk kunt praten als je ergens mee zit. Iemand die niet alleen naar de cijfers kijkt, maar die ook geïnteresseerd is hoe het met jou persoonlijk gaat, ook thuis.” Patricia uit havo 3 beaamt dat. “Je kunt alles over school vertellen aan je coach; iemand die echt naar je luistert.” En nog belangrijker vindt ze: “Iemand die je ook advies en tips geeft die je helpen. Zodat je bijvoorbeeld zelfverzekerder een toets ingaat, of zodat je je fijn voelt in de klas.” De havo 3-leerling vervolgt: “School heeft veel impact op een leerling – emotioneel en sociaal gezien – dus ik vind het heel goed dat hier veel aandacht voor is.”

  “Plekje vinden die bij je past”
  Het behaalde certificaat past bij hoe de school naar de leerling kijkt. “Een diploma is belangrijk, maar we willen vooral dat je als leerling een plekje in de maatschappij vindt die bij je past en waar je je gelukkig bij voelt.”
  Naast het thema welbevinden werkt het havo/vwo ook aan duurzaamheid en gezonde voeding. “Hierin maken we stappen om ons ook op die gebieden straks een gezonde school te kunnen gaan noemen”, vertelt de coördinator. Ook de sector vmbo van het Udens College is een gezonde school, op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast hebben ook alle leerlingen op het vmbo en persoonlijke coach en is er veel aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerling.
  De Gezonde School is een initiatief van een aantal ministeries. Zie ook www.gezondeschool.nl.

  Leerlingen Quinty en Lotte, en docent/coördinator Jos tonen de plaquette Gezonde School. Patricia maakte de foto.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2021-07-26

  Eerste schoolgids Waldorf Uden

 4. 2021-07-26

  Bereikbaarheid zomerperiode

 5. 2021-07-26

  Nieuwe schoolgidsen online

 6. 2021-07-25

  Diploma in ontvangst na bijzonder schooljaar

 7. 2021-07-21

  Waldorf Uden gaat starten - video