Aanbod Waldorf Uden

TBK08901

Waldorf Uden is een vrijeschool voor vmbo-t, havo en vwo. Op de vrijeschool gaat het om de gehele persoonsvorming van leerlingen. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Een vrijeschool vindt sociale intelligentie en creativiteit even belangrijk. Net als ruimte geven om het eigen talent te ontwikkelen. Dit gebeurt in een onderwijsvorm waarin dit allemaal samen komt. Zo is er periodeonderwijs, het vak euritmie en veel aandacht voor kunstzinnige vakken.

Complete ontwikkeling

Jij bent meer dan een hoofd met kennis. Je hebt ook een rijk gevoelsleven en een sterk lichaam. Met het vrijeschoolonderwijs op Waldorf spreken we jouw hele persoon aan. Via je hoofd, je hart en je handen.

  • Hoofd staat voor kennis, inzicht, betekenis, bewustwording en reflecteren.
  • Hart staat voor betrokkenheid, passie, beleving, bezieling en vertrouwen.
  • Handen staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, oefenen en doen.

Wij brengen deze drie dimensies allemaal in beweging, en zo ontwikkel jij jezelf als compleet mens. En dat is precies wat wij willen bereiken met het onderwijs op Waldorf.

Klassen Waldorf Uden

Welke klassen bieden we aan bij Waldorf Uden?

 

Onderbouw

 

Waldorf Uden biedt de onderbouw van het voortgezet vrijeschoolonderwijs aan.
Dit betekent dat we het volgende aanbieden:

 

  • Leerjaar 1/klas 7: klas voor vmbo-t, havo en vwo
  • Leerjaar 2/klas 8: klas voor vmbo-t, havo en vwo
  • Leerjaar 3/klas 9: klas voor havo en vwo.

 

De vrijeschool noemt dat klas 7 t/m 9. Per leerjaar/klas zitten de leerlingen van de genoemde niveaus bij elkaar in de klas. De docenten bieden maatwerk aan de leerlingen.

De onderbouw voor havo/vwo bestaat uit 3 leerjaren en die van het vmbo uit 2 leerjaren.

 

Bovenbouw

 

We bieden in Uden geen vrijeschoolonderwijs in de bovenbouw aan. Leerlingen bereiden zich in de bovenbouw voor op het centrale examen dat voor iedere scholier hetzelfde is. De leerling van Waldorf kan er voor kiezen om de bovenbouw te vervolgen op het Udens College in het reguliere vernieuwende onderwijs. De leerling kan ook de keuze maken om de bovenbouw in Nijmegen te vervolgen, bij de vrijeschool het Karel de Grote College (KGC). We overleggen met het KGC om een eventuele overstap voor de leerling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

De bovenbouw van het vmbo en die van de havo bestaat uit 2 leerjaren. De bovenbouw van het vwo bestaat uit 3 leerjaren.

Stroomschema

Hieronder staan de mogelijkheden bij Waldorf Uden.