School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Leerlingen vanaf 18 jaar

Zit je op de middelbare school en word je 18 jaar? Dan verandert er het één en ander voor jou en je ouders.

Tegemoetkoming scholieren

Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming scholieren. Zij hebben recht op een basistoelage: een maandelijks bedrag waarmee zij hun schoolkosten kunnen betalen. Dit bedrag komt in plaats van de kinderbijslag, die stopt als kinderen 18 worden. Leerlingen vragen de basistoelage zelf aan via de Dienst Uitvoering Onderwijs, drie maanden voor hun achttiende verjaardag. Het basisbedrag is onafhankelijk van het inkomen van ouders. Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen een aanvullende toeslag aanvragen, afhankelijk van het type opleiding en het gezamenlijke inkomen van ouders.

Onderhoudsplicht ouders

Ouders hebben een onderhoudsplicht totdat hun kinderen 18 jaar worden. Dat betekent dat zij de kosten betalen van de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht: ouders zijn verplicht om de kosten van levensonderhoud en studie te betalen, totdat hun kinderen 21 jaar zijn. Meer informatie hierover? Bekijk de website van de Rijksoverheid.