School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Zijn er stageplaatsen bij het Udens College?

Ja, we bieden stageplaatsen voor docenten in opleiding. We zijn een academische opleidingsschool. Ook zijn er andere stageplekken. Lees meer.