School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Wat is het Udens Model?

Het Udens Model is een vernieuwend onderwijsmodel dat uitgaat van gepersonaliseerd leren. De basis hiervan is op de sectoren havo/vwo en vmbo hetzelfde, maar er zit verschil tussen de precieze invulling. Lees meer over het model op de sector havo/vwo en de sector vmbo.