School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Waldorf differientatie

In de zevende klas is heel veel stof nog voor iedereen hetzelfde. In de vaklessen, en bij toetsen differentiëren we in de drie niveaus (vmbo-t, havo en vwo); dit wil zeggen dat we sommige leerlingen extra instructie geven en sommige leerlingen meer uitdaging in de stof. Ook in het leerwerk en bij de opdrachten in de vaklessen vind je dit verschil terug.