School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

verlofbriefjes

Weet je vooraf dat je kind een les niet kan volgen? Dan vraagt je kind minimaal 5 dagen van te voren verlof aan bij de coach of klassendocent. Bij de aanvraag hoort schriftelijke toestemming van de ouder(s). Lees meer over verlof aanvragen op de pagina ziek of afwezig en vind daar ook het verlofbriefje.