School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

PTA vmbo 3 4

PTA betekent Programma van Toetsing en Afsluiting. Alle PTA’s vind je op de pagina Onderwijs bovenbouw vmbo. Leerlingen kunnen de PTA’s ook (per vak) zien in Magister.