School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

PTA h/v

PTA betekent Programma van Toetsing en Afsluiting. Alle PTA’s vind je in de ELO van Magister, toegankelijk voor leerlingen en ouders. Op de pagina bovenbouw havo/vwo lees je meer over het examen en vind je ook het examenreglement.