School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Overgangsnormen (hv bovenbouw)

Aan het einde van het leerjaar geeft het docententeam een advies over de beste vervolgroute, op basis waarvan de schoolleiding een definitief besluit neemt. Op de pagina bovenbouw vind je meer over informatie over het advies en het document met de overgangsnormen.