School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Profielen hv

In leerjaar 3 kies je welk profiel met bijbehorend vakkenpakket je volgt vanaf leerjaar 4. Belangrijke informatie rond de profielkeuze en het profielkeuzeformulier vind je hier.