School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Studiebegeleiding Uden

Op vaste dagen en tijden op school met je huiswerk aan de slag? Op een rustige plek, zodat je je goed kunt concentreren en thuis meer tijd overhoudt voor andere dingen? Dat kan! Als je je aanmeldt bij Studiebegeleiding Uden (SBU): een extern bureau waarmee het Udens College samenwerkt.

Wat is SBU?

Bij SBU werken leerlingen van beide sectoren na schooltijd aan hun huiswerk. Je komt met een groep van maximaal 12 kinderen en een begeleidster samen in een lokaal op school. Leerlingen van alle leerjaren en niveaus zitten door elkaar. De middag start met het maken van een planning. Daarna gaat iedereen zelfstandig aan de slag en de begeleidster ondersteunt waar nodig. Ook individuele begeleiding is mogelijk, bijvoorbeeld door bijles per vak of het individueel bespreken van je planning. Werken bij SBU betekent structuur en regelmaat. Precies wat veel leerlingen nodig hebben!

Aanmelden en contact

Ouders melden een leerling aan via de website van SBU. Aanmelden kan voor minimaal twee middagen per week, van maandag tot en met donderdag. Drie keer per jaar krijgen ouders en coach een rapportage vanuit SBU. Daarin beschrijven de begeleidsters hun beeld van de leerling als het gaat om planning, werkhouding en concentratie. Mochten er tussentijds bijzonderheden zijn over een leerling, dan horen ouders en coach dat natuurlijk ook.

Meer weten over SBU? Bijvoorbeeld over de tijdstippen en de tarieven? Of direct aanmelden? Kijk op:
www.studiebegeleiding-uden.nl.