Dakpanklassen

Leerlingen worden geplaatst in een dakpanklas. Er zijn de volgende dakpanklassen:

 

  • De brugklas basis/kader
  • De brugklas kader/theoretisch
  • De brugklas vmbo theoretisch/havo

 

In een dakpanklas hebben leerlingen altijd de mogelijkheid  om door te stromen naar een hoger niveau. Zo wordt een leerling met een kader-advies geplaatst in de kader/theoretisch-klas. De leerstof wordt aangeboden op het niveau van de leerling. Samen met de leerling bekijken we, op welk niveau hij/zij functioneert.

 

Wanneer blijkt (na bestudering van het leerlingdossier en in overleg met collega’s van de basisschool) dat het perspectief van het hogere niveau voor de leerling niet reëel is, dan wordt de leerling geplaatst in de lager liggende dakpanklas. In het bovengenoemde voorbeeld is dat dan de brugklas basis/kader.

Huiskamerklas

We hebben ook een huiskamerklas voor leerlingen met vmbo basis-advies, die om sociaal-emotionele redenen gebaat zijn bij kleine groepen met een vast team docenten. Deze leerlingen komen vaak ook in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Schema vmbo 2019-2020

Dit is het doorstroomschema voor het vmbo. Hierin zie je welke klassen en mogelijkheden er zijn.