Cultuur en zelfstandigheid

Binnen de sector havo/vwo is er veel aandacht voor muziek, toneel en debat. We stimuleren zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dat blijkt onder andere in de bovenbouw door een groot aantal zogenaamde dwt-uren, die leerlingen de mogelijkheid geven eigen keuzes te maken over de inrichting van hun rooster en vakken die ze extra willen volgen