School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Er is iets aan de hand. Waar kan ik terecht?

Soms gebeurt er iets vervelends of zit je in een nare situatie. Dat kunnen problemen met je studie zijn, maar ook incidenten als pesten, diefstal, vermoeden van huiselijk geweld of seksuele intimidatie. Het is belangrijk om te weten bij wie je dan terecht kunt, zoals de coach, een vertrouwenspersoon, een aandachtsfunctionaris of een meldpunt. Dat zie je in het overzicht hieronder.

Waar kan ik terecht?

Vertrouwenspersonen

Heb je een probleem dat je liever niet met je coach bespreekt? En gaat het probleem over schoolse zaken, zoals nalatigheid, onprofessioneel gedrag, ongewenst gedrag of pesten? De vertrouwenspersonen zijn er voor je. Zij luisteren, geven advies en ondersteunen je bij eventuele vervolgstappen. Ook belangrijk: de vertrouwenspersonen garanderen vertrouwelijkheid, maar hebben wel een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

Meldpunt incidenten

Is er een incident gebeurd of een ongeval? Dan vragen we je dat ook altijd door te geven via onderstaand formulier Centraal Meldpunt. Op die manier hebben we als school overzicht van het aantal incidenten en hebben we meer inzicht in de veiligheid op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen een incident melden via het formulier. De meldingen behandelen we vertrouwelijk.