School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Er is iets aan de hand. Waar kan ik terecht?

Soms gebeurt er iets vervelends of zit je in een nare situatie. Dat kunnen problemen met je studie zijn, maar ook incidenten als pesten, diefstal, vermoeden van huiselijk geweld of seksuele intimidatie. Het is belangrijk om te weten bij wie je dan terecht kunt, zoals de coach, een vertrouwenspersoon, een aandachtsfunctionaris of een meldpunt. Dat zie je in het overzicht hieronder.

Waar kan ik terecht?

Voor het schema van havo/vwo: waar coach staat kun je klassenleerkracht lezen voor Waldorf Uden en waar domeincoach staat, is dat coördinator bij Waldorf Uden.

Vertrouwenspersonen

Heb je een probleem dat je liever niet met je coach bespreekt? Of was je getuige van ongewenst gedrag op school, zoals discriminatie, machtsmisbruik of pesten? De vertrouwenspersonen zijn er voor je. Zij luisteren, geven advies en ondersteunen je bij eventuele vervolgstappen. Mogelijk verwijzen ze je door naar iemand anders die je kan helpen. Ook belangrijk: de vertrouwenspersonen garanderen vertrouwelijkheid, maar hebben wel een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

  • Op de sector vmbo is de vertrouwenspersoon Mariëlle van Riel. Je mailt haar via m.vanriel@udenscollege.nl.
  • Op de sector havo/vwo zijn de vertrouwenspersonen Ellen Willems en Thijmen ten Bloemendal. Allebei bereikbaar op: 0413-283000 (menukeuze 1 ).
  • Voor Waldorf Uden is dat: Esther Bergen. Zij is bereikbaar via: e.bergen@udenscollege.nl of via 0413-283 000 (menukeuze 1).

Meldpunt incidenten

Is er een incident gebeurd of een ongeval? Dan vragen we je dat ook altijd door te geven via onderstaand formulier Centraal Meldpunt. Op die manier hebben we als school overzicht van het aantal incidenten en hebben we meer inzicht in de veiligheid op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen een incident melden via het formulier. De meldingen behandelen we vertrouwelijk.