School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Opmerking, klacht of compliment

We staan voor goed, open en eerlijk communiceren. Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. Die geven ons inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. En minder leuke situaties lossen we samen op.

Klachten

Bij opmerkingen over de gang van zaken op school hopen we dat ouders en leerlingen rechtstreeks contact opnemen met de betrokken coach, vakdocent of afdelingsdirecteur. Een goed gesprek lost vaak veel op.

Op onderstaande pagina’s vind je de contactgegevens van de afdelingsdirecteuren:

Als contact met school een probleem niet voldoende oplost, kunnen ouders en leerlingen terecht bij de externe ORION-klachtencommissie, via okc@orionnxt.nl. Deze klachtencommissie beoordeelt de klacht en geeft advies aan het betrokken schoolbestuur. Het bestuur is niet verplicht het advies op te volgen.

Klokkenluidersregeling

Onze klokkenluidersregeling geeft iedereen die betrokken is bij het Udens College de kans om zonder gevaar voor de eigen positie een (vermoeden van een) misstand op school of binnen de stichting te delen. De persoon bij wie dit in vertrouwen kan is directeur-bestuurder Ad van Kemenade: a.vankemenade@udenscollege.nl. Of vul het formulier meldpunt incidenten in.

Compliment of suggestie

Natuurlijk horen wij het ook graag als je tevreden bent, of een goed idee hebt. Praat in dat geval met je coach of met de directeur. Of deel je gedachten via info@udenscollege.nl.