Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten die worden georganiseerd door de school, op verzoek van de school of met toestemming van de schoolleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om excursies, schoolfeesten en sportdagen.  Veel van de buitenschoolse activiteiten vinden plaats op school, een aantal daarbuiten.

Buitenschoolse activiteiten zijn bedoeld om het onderwijs leuker te maken, leerlingen (extra) te motiveren en om de verstandhouding tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten te verbeteren. Zoveel mogelijk activiteiten worden in de TRAP-weken gepland. Daardoor wordt lesuitval in gewone lesweken voorkomen. Dat is niet mogelijk als de school afhankelijk is van bijvoorbeeld buitenlandse partnerscholen. Activiteiten worden zoveel mogelijk aan het begin van het jaar gepubliceerd in de jaarkalender. Overige informatie wordt verspreid via de roostermonitoren.

De school is niet verantwoordelijk voor activiteiten die door of voor leerlingen worden georganiseerd, waarbij de school organisatorisch niet is betrokken.

Schoolfeesten

Het UC organiseert ook schoolfeesten. In de jaarkalender kun je zien wanneer deze feesten zijn. De feesten vinden plaats buiten de school. Ouders horen ruim van te voren waar het feest is, op welke dag en van hoe laat tot hoe laat. Tijdens de schoolfeesten is alcohol niet toegestaan. Hier wordt bij aanvang op gecontroleerd. Vooraf indrinken is uit den boze! Er worden geen introducés toegelaten.

De school verwacht dat ouders tijdens schoolfeesten (telefonisch) bereikbaar zijn. Het heeft de voorkeur van de school dat leerlingen door ouders worden gebracht en opgehaald.