Brugklassen havo/vwo

In het schooljaar 2021-2022  heeft het havo/vwo drie verschillende brugklassen:

  1. havo/vwo
  2. gymnasium
  3. vwo projecten

 

Er is ook een brugklas vmbo theoretisch/havo. Deze is gehuisvest op de sector vmbo aan het Kleinveld in Uden. Ook is er een brugklas/klas 7 Waldorf Uden, vrijeschool voor vmbo-t, havo en vwo. 

 

1 Havo/vwo

in deze tweejarige brugklas heeft elke leerling de ruimte om te ervaren welk niveau het beste bij hem of haar past. We geven les op zowel havo- als vwo-­niveau. Middels de leerdoelen kiest een leerling zelf zijn of haar niveau. Dit kan per vak verschillen. Gedurende twee jaar maken we de vorderingen via feedback aan de leerling zichtbaar. De coach bespreekt dit tussentijds met de ouders en de leerling.
Aan het einde van leerjaar 2 bepaalt het docententeam op basis van de vorderingen op welk niveau de leerling het beste tot zijn recht komt: havo of atheneum. Als een leerling uit deze brugklas gymnasium of vwo projecten wil doen, dan moet de leerling na leerjaar 1 al de overstap maken.

2 Gymnasium*

Leerlingen kunnen kiezen voor een gymnasium-brugklas. Deze brugklas is een introductie op gymnasiaal onderwijs. Leerlingen volgen twee uur per week het vak Humaniora, waarin klassieke talen (Latijn en Grieks) en cultuur, filosofie, mythologie en archeologie aan bod komen. Daarnaast volgen leerlingen twee uur per week het vak Wetenschap en Onderzoek, waar aandacht is voor kritisch leren kijken en denken en de nieuwsgierigheid van de leerling het uitgangspunt is.

3 Vwo projecten

In deze brugklas werken leerlingen tijdens twee blokuren per week aan een project. Er zijn vier vakoverstijgende projecten per jaar. Deze hebben onderzoeken, samenwerken en presenteren als uitgangspunt. Een voorbeeld van een project is ‘Jagers met geheugenverlies’ waarin de vakken geschiedenis en beeldende vorming samenwerken. De leerlingen krijgen door het projectonderwijs beter inzicht in hun eigen vaardigheden en competenties.

Gymnasium en vwo projecten versneld programma

De brugklassen gymnasium en vwo projecten zijn voor extra getalenteerde vwo-leerlingen. Deze leerlingen willen uitgedaagd worden, hebben een onderzoekende houding, kunnen doorzetten en zijn leergierig. Zij volgen een versneld programma. Hierdoor is er in leerjaar 1 tijd om gedurende vier uur per week kennis te maken met gymnasiaal onderwijs of met vwo projecten. Aan het einde van leerjaar 1 maakt de leerling zijn keuze voor gymnasium of vwo projecten en volgt daarna in ieder geval voor twee jaar deze stroom.

Schema havo/vwo 2020-2021

Dit is het doorstroomschema voor het havo/vwo. Hierin zie je welke klassen en mogelijkheden er zijn.

*We streven naar aparte klassen voor gymnasium en voor vwo projecten. Mochten de leerlingaantallen daar aanleiding toe geven, dan is er een kans dat gymnasium- en projectleerlingen samen in een klas komen. De docenten bieden dan maatwerk aan de twee stromen leerlingen.