Brugklasonderzoek

faq-image

In verband met een wijziging in de regelgeving verdwijnt in het schooljaar 2018-2019 het brugklasonderzoek.

 

Tot nog toe was het brugklasonderzoek nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerweg ondersteuning (lwoo).Vanaf komend schooljaar wordt de informatie van de ouders en van de basisschool (warme overdracht en advies) gebruikt om waar nodig extra begeleiding in te zetten.