Nieuws

 1. 2019-09-12 foto

  Bijeenkomst voortgezet vrijeschoolonderwijs

  Wilt u graag dat uw kind dichterbij huis naar een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs kan gaan? Kom dan op maandag 23 september naar de bijeenkomst over een nieuwe vrijeschool in Uden. Het Udens College onderzoekt of het volgend schooljaar (augustus 2020) kan starten met een vrijeschool-stroom. Tijdens de bijeenkomst peilen we de belangstelling bij ouders. Dit is belangrijke informatie om te bepalen of de komst van de school haalbaar is.

  Het vrijeschoolonderwijs groeit. Er is alleen nog geen school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Noordoost-Brabant. Het Udens College zet zich in om voor alle leerlingen uit Uden en omgeving dicht(er)bij huis geschikt en goed onderwijs te bieden. Daar past ook een vrijeschool-stroom bij. Het onderzoek naar de haalbaarheid is in volle gang.

  Mogelijke start augustus 2020
  Als de school in Uden kan starten, dan beginnen we in augustus 2020 met klas 7 van de vrijeschool. Bij regulier onderwijs heet dat het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. De niveaus die we waarschijnlijk gaan bieden, zijn: vmbo-T, havo, vwo. Lees meer over het vrijeschool-onderwijs.

  Maak uw belangstelling kenbaar
  Het is voor ons onderzoek zeer belangrijk om te weten hoeveel leerlingen willen kiezen voor de vrijeschool in Uden. Hebben u en uw kind belangstelling, dan horen we dit graag. U kunt dat tijdens de bijeenkomst op 23 september aan ons doorgeven. Ook kunt u
  dit nu al kenbaar maken via het formulier op onze website. Als u deze avond niet kunt, dan kunt u in hetzelfde formulier aangeven dat u interesse hebt en graag op de hoogte wordt gehouden.

  Ga naar het formulier initiatief vrije school

  Aanmelden voor bijeenkomst
  Deze eerste bijeenkomst, op maandagavond 23 september, is gericht op ouders van leerlingen in de hogere klassen van de basisschool. U hoort meer over de plannen en het onderwijs op de vrijeschool in Uden. U kunt uw eventuele belangstelling aangeven en uw vragen stellen.

  De bijeenkomst is om 19 uur op de sector vmbo van het Udens College, Kleinveld 25 in Uden.

  Graag vragen wij u om zich via dit formulier voor de bijeenkomst aan te melden. 

  Contact 
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alwin Wiersma of Geesje van Hoof. Zij zijn beiden bereikbaar via T 0413 283 000 (menukeuze 1).

  Alwin Wiersma: a.wiersma@udenscollege.nl
  Geesje van Hoof: g.vanhoof@udenscollege.nl

 2. Terug naar overzicht

 3. 2019-09-17

  Minisymposium over TOS

 4. 2019-09-12

  Bijeenkomst voortgezet vrijeschoolonderwijs

 5. 2019-09-10

  UC MORE | info-avonden: 7 & 10 oktober

 6. 2019-09-03

  Opening nieuwe school: ‘We zijn er!”

 7. 2019-08-30

  Ouderavond presentaties