Basis/Kader leerjaar 1 en 2

De onderbouw VMBO van het Udens College bestaat uit leerjaar 1 en leerjaar 2. In de afdeling Basis/Kader hebben we twee verschillende niveaus, nl.:

Basisberoepsgericht

Kaderberoepsgericht

Leerlingen kunnen vanuit deze typen brugklassen doorstromen naar één van de 3 niveaus in leerjaar 2 VMBO (basis-, kader-, theoretisch gericht) en vanuit leerjaar 2 naar één van de afdelingen van de bovenbouw van het Udens College.

Het onderwijsprogramma
De onderbouw van het VMBO is steeds beweging. Voortdurend proberen we ons onderwijs nog aantrekkelijker en meer activerend voor leerlingen te maken. Samenhang tussen de vakken en samenwerkend leren zijn de belangrijkste kenmerken van deze veranderingen. Waarbij wij de balans tussen kennis (= basis) en kunde (= vaardigheden) zorgvuldig in de gaten houden. Concreet ziet u dit in het onderwijsproces terug in de vorm van:

vakoverstijgende projecten

leergebieden, samenvoeging van vakken:

Mens en techniek (samenvoeging van natuur-/scheikunde en techniek)

Mens en maatschappij (samenvoeging van aardrijkskunde, geschiedenis en economie)

Mens en gezondheid (samenvoeging van biologie en verzorging)

Mens en vormgeving (samenvoeging van handvaardigheid en tekenen)

De kweekvijver, een traject waarin leerlingen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde de kans krijgen te laten zien dat ze een hoger niveau aankunnen

Themaklassen
De onderbouw kent 3 themaklassen, naast het normale vakkenpakket hebben deze brugklassen extra uren ‘art’ en ‘BOB’ en ‘tec’

ArtXpress klas, met meer aandacht voor de expressievakken en dans & drama

BOB-klas, Bewegen, Organiseren en Begeleiden, een verdieping en verbreding op sportgebied

Tec-klas, met extra aandacht voor techniek en computer(technologie) .

Vakoverstijgende projecten

Ieder leerjaar in de onderbouw kent 3 vakoverstijgende projecten. Naast het samenwerkend leren wordt er op deze wijze ook buitenschools geleerd. Projecten laten leerlingen samenwerken en samenhang zien tussen de vakken. Daarnaast worden sociale en communicatieve vaardigheden uitgebreid geoefend.

In leerjaar 1 hebben we de volgende projecten:

‘Criminaliteit, pas er voor op… met o.a. gastlessen door de politie en de Corridor

‘Bruggers in de bush’, met o.a. verschillende Afrikaanse workshops en een bezoek aan het Afrikamuseum

Globaland, waarin allerlei aspecten van vakken als bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en economie

In leerjaar 2 hebben we de volgende projecten:

‘Ontdekking van Uden’, omgevingsonderwijs om een klein stukje Uden vanuit verschillende vakgebieden te ontdekken 

‘Liefde en zo..’, met o.a verschillende workshops over seksualiteit en relaties

Beroepenkrant, waarbij leerlingen nadenken over hun eigen toekomst en het beroep van hun dromen

Voor beide leerjaren is er de ‘week van de gezonde school’, een week met extra aandacht voor gezonde voeding, bewegen, persoonlijke hygiëne. Dit vanuit de diverse vakken belicht en/ of georganiseerd.

Begeleiding en extra begeleiding
De begeleiding van uw zoon/ dochter speelt een belangrijke rol in de onderbouw.

De klassenmentor is hierin een belangrijke schakel en is de spil in de begeleiding tussen kind – ouders – school. De klassenmentor wordt ondersteunt door de afdeling onderbouw en een team van interne- en externe specialisten van de afdeling extra begeleiding (zorg). Sterke kanten van onze (extra)begeleiding zijn:

uitgebreid introductieprogramma, met als afsluiting een tweedaagse Hike

begeleidingslessen per week

naast 3 rapporten, 3 maal een schriftelijke tussenrapportage

door kleine teams wordt de leerling gekend

diverse ouderavonden naar aanleiding van het rapport of algemene thema’s

van iedere leerling een handelingsplan met een plan van aanpak

vele extra begeleidingsspecialisten in ‘huis’, o.a. leerlingbegeleiding, faal-angstreductie, dyslexiecoach + werkgroep, auti-begeleider, remedial teaching

extra tijd voor dyslecten

Dus…
Al met al: het Udens College is zeer de moeite waard. Overtuig u zelf, bijvoorbeeld door een bezoek aan onze Open Dag op 2 februari 2013.