AanZet brugklassen

Sinds het schooljaar 2016-2017 hebben we in leerjaar 1 van het havo/vwo een aantal zogenaamde AanZet-klassen.  Leerlingen van de Aan Zet brugklassen bepalen veel meer dan de leerlingen in de andere klassen hun eigen leerdoelen, het niveau, het tempo en de manier waarop ze hun leerdoelen bereiken.  Ze krijgen waar mogelijk de gelegenheid om te bepalen of ze een taak op havo- of vwo-niveau willen aanpakken.

 

Belangrijk in de Aan Zet klassen is de coaching door de  mentor. Elke dag start een leerling in de mentorgroep. Dan stelt hij zijn doelen voor die dag. Eenmaal per week heeft elke leerling een kwartier een coaching gesprek met de mentor, om te zien hoe het gaat met de realisatie van de doelen. Er wordt niet gewerkt met standaard toetsen of cijfers. Als een leerling laat zien dat hij een onderdeel van de stof beheerst, mag hij door naar een volgende stap.

 

Aanvankelijk is de coaching nog heel sturend. Wanneer de leerling eraan toe is, komen er steeds meer keuzemogelijkheden. Dat betekent dat de leerling zich steeds meer bewust wordt van het eigen leerproces en daar eigenaarschap over krijgt. Van de leerling wordt een actieve houding verwacht. Vaardigheden voor de 21e eeuw, zoals creativiteit, flexibiliteit, samenwerken, onderzoeken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan centraal.

 

Of de doelen van de pilot worden bereikt, zowel qua kennis als vaardigheden van de leerlingen, wordt gemonitord via onderzoeken, die zowel in de Aan Zet-klassen als in de reguliere brugklassen worden afgenomen.

 

De Aan Zet pilot is geïnspireerd door het Zweedse Kunskapsskolan model en sluit aan op het uitgangspunt in ons strategisch beleidsplan: de leerling als vertrekpunt. Dat betekent dat wij maatwerk willen bieden en verschil in niveau en tempo mogelijk willen maken. Daarbij maken we gebruik van eigentijdse voorzieningen, zoals digitaal lesmateriaal.