Waldorf Uden

Het Udens College zet alles in het werk om aankomend schooljaar te starten met Waldorf Uden, vrijeschool. Als de school in Uden kan starten, dan beginnen we in augustus 2020 met klas 7 van de vrijeschool. Bij regulier onderwijs heet dat het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. De niveaus die we gaan bieden, zijn: vmbo-T, havo, vwo.

 

Vrijeschool in het kort
Op de vrijeschool gaat het om de gehele persoonsvorming van leerlingen. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Een vrijeschool vindt sociale intelligentie en creativiteit even belangrijk. Net als ruimte geven om het eigen talent te ontwikkelen. Dit gebeurt in een onderwijsvorm waarin dit allemaal samen komt. Zo is er periodeonderwijs, het vak euritmie en veel aandacht voor kunstzinnige vakken. Meer over het vrijeschool-onderwijs lees je in de brochure ‘Wat maakt de vrijeschool uniek?’. Ook kun je naar deze website gaan: kiezen voor de vrijeschool.

 

Lees meer over Waldorf Uden