Aan Zet

De sector havo/vwo kent, naast de normale havo/vwo brugklas, de zogenaamde AanZet klassen. In de Aan Zet klas bepaal je (veel meer dan in andere klassen) je eigen leerdoelen, het niveau, het tempo en de manier waarop jij jouw leerdoelen wilt bereiken. Je werkt met een eigen laptop.  Waar mogelijk bepaal je zelf of je een taak op havo- of vwo-niveau wil aanpakken.

 

Belangrijk in de Aan Zet klassen is de coaching door de  mentor. Elke dag start je in de mentorgroep. Daar stel je jouw doelen voor die dag. Eenmaal per week heb je een coachingsgesprek met je mentor, om te zien hoe het gaat. We werken niet met standaard toetsen of cijfers. Als je laat zien dat je een onderdeel van de stof beheerst, mag je door naar een volgende stap.

 

Van deelnemers aan de Aan Zet klassen wordt een actieve houding verwacht. Vaardigheden als creativiteit, flexibiliteit, samenwerken, onderzoeken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan centraal.