Aanbod vmbo

Het UC vmbo wil leerlingen veel kansen en mogelijkheden bieden om te groeien. We doen dat via een vernieuwend onderwijsmodel waarin meer maatwerk voor de leerling mogelijk is.

Vernieuwend onderwijs

Het onderwijsmodel van het vmbo bestaat uit een aantal bouwstenen. Zo heeft iedere leerling een persoonlijke coach die de leerling begeleidt en ook is er groepscoaching voor de klas. Daarnaast is er aandacht voor talentontwikkeling in de talent-uren en een aanbod aan uren waarin leerlingen eigen keuzes kunnen maken om zich bijvoorbeeld te verdiepen in een vak.
Er blijft vanzelfsprekend ruime aandacht voor de schoolvakken, de (examen)resultaten en de begeleiding van leerlingen: we noemen dat ‘de basis op orde’.

Dakpanklassen 

In de onderbouw van de sector vmbo werken we met:

  • dakpanklassen vmbo basis/kader
  • kader/theoretisch
  • theoretisch/havo

 

Lees meer over de dakpanklassen.

 

We bieden daarnaast ook vmbo-t bij Waldorf Uden. 

 

Video over ons vernieuwende onderwijs