Begeleiding algemeen

Op het Udens College  neemt de begeleiding van leerlingen een belangrijke plaats in. De mentor vormt hierin de spil.  Klik hier voor het  overzicht van de mentoren van de verschillende klassen in 2016 2017.

 

Er zijn vier vormen van leerlingbegeleiding:

  1. Begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling of “hoe zit hij/zij in zijn/haar vel!” (oa sociale vaardigheidstraining)
  2. Begeleiden van het “leren leren”; de verwerking van de leerstof (oa bij spellingsproblemen of dyslexie, faalangstreductie of examentraining, huiswerkbegeleiding, re-teaching voor taal en rekenen)
  3. Begeleiden van en  keuzeprocessen bij vakken-, profiel- of leerwegkeuze,  door vakdocent of decaan.
  4. Extra begeleiding als dat nodig is. Dit gebeurt altijd “op maat”.

 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het Team Extra Begeleiding (TEB) van onze school  (j.ernst@udenscollege.nl). Voor meer informatie over dyslexie en/of dyscalculie zie het Dyslexieprotocol en het protocol dyscalculie.

 

Huiswerkbegeleiding (SBU)

Studiebegeleiding Uden biedt 4 middagen per week hulp aan bij het maken van huiswerk. Van maandag t/m donderdagmiddag is het mogelijk om na schooltijd in cluster 6 van de locatie Schepenhoek in groepsverband huiswerk te maken. Dit is mogelijk voor alle leerlingen van het Udens College (vmbo/havo/vwo). Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 12 leerlingen.

 

Belangrijke aandachtspunten zijn:
– Maken van een goede/overzichtelijke planning
– Zorgen voor een geconcentreerde werkhouding (er is tegenwoordig veel afleiding)
– Aandacht voor de inhoudelijke beheersing van de stof. Leerlingen helpen met vragen en/of overhoren waar nodig.

Het huiswerk wordt gemaakt in de lokalen van cluster 6. Daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van de computers behorend bij dit cluster.

 

Praktisch:
SBU duurt 1,5 uur
Er zijn twee startmomenten, nl. om 14.45 uur of 15.45 uur.
De leerlingen nemen minimaal 2 en maximaal 4 keer per week deel aan de SBU.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 06-5351 5506 of via de mail: studiebegeleidinguden@gmail.com.

 

Jonge Mantelzorgers