Nieuws

 1. 2015-07-21 foto

  UC wordt rookvrij!

  Het Udens College wil een rookvrije school worden voor leerlingen en personeel. In het afgelopen schooljaar zijn hierover de eerste concrete afspraken gemaakt.

  Vanaf het schooljaar 15-16 mogen leerlingen uit de onderbouw (vmbo klas 1 en 2, havo/vwo klas 1, 2 en 3) niet meer roken op school. De rokende bovenbouwleerlingen krijgen op het schoolplein een plaats toegewezen.  Alleen daar mogen zij roken. Dat geldt ook voor personeelsleden.

  We gaan de uitvoering van deze maatregelen goed monitoren tot december 2015. Daarna worden er besluiten genomen worden voor het schooljaar 16-17.

   

 2. Terug naar overzicht

 3. 2017-07-19

  De klassen van 2017-2018

 4. 2017-07-18

  De klassenindeling voor het nieuwe schooljaar is bekend!

 5. 2017-07-12

  Boeken bestellen

 6. 2017-07-09

  Zonnige praktijktoets in de Maashorst!

 7. 2017-07-09

  De certificaten Peertutoring in bovenbouw T zijn weer uitgereikt.