Nieuws

 1. 2018-02-05 foto

  Stand van zaken

  Stand van Zaken 2

  Vanaf maandag 5 februari kunt u de ‘Stand van Zaken’ van uw zoon/dochter inzien in Magister.

  In de ‘Stand van Zaken’ kunnen de vakdocenten twee kolommen invullen.
  -Kolom SVZ: met een letter wordt aangegeven of het betreffende onderdeel een aandachtspunt is voor uw zoon/dochter. C=Concentratie, G=Gedrag, H=Huiswerk, I=Inzet.
  Kolom hints & tips: hierin staan eventueel positieve hints & tips.

  Attentie:
  – Heeft een vakdocent niets ingevuld bij zijn vak, dan mag u er van uitgaan dat er geen aandachtspunt is voor uw zoon/dochter.
  – Als geen enkele vakdocent iets heeft genoteerd, dan is de hele betreffende kolom onzichtbaar!

  Voor vragen over deze ‘Stand van Zaken’ kan uw zoon/dochter terecht bij de desbetreffende vakdocent.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2018-02-19

  Geesje en Sebastian in Ghana!

 4. 2018-02-19

  Afdeling D&P Design exposeert!

 5. 2018-02-09

  ANWB: veiligheid in het verkeer.

 6. 2018-02-05

  Stand van zaken

 7. 2018-01-31

  Presentaties profielwerkstuk op woensdag 7 feb