Nieuws

 1. 2015-02-23 foto

  Stand van Zaken 2

  Vanaf maandag 23 februari kunt u de ‘Stand van Zaken’ van uw zoon/dochter inzien in Magister. In de ‘Stand van Zaken’ kunnen de vakdocenten twee kolommen invullen.

  Kolom opmerking: met een letter wordt aangegeven of het betreffende onderdeel een aandachtspunt is voor uw zoon/dochter. C=Concentratie, G=Gedrag, H=Huiswerk, I=Inzet.

  Kolom hints & tips: hierin staan eventueel positieve hints & tips. Attentie:

  Heeft een vakdocent niets ingevuld bij zijn vak, dan mag u er van uitgaan dat er geen aandachtspunt is voor uw zoon/dochter.

  Als geen enkele vakdocent iets heeft genoteerd, dan is de hele betreffende kolom onzichtbaar! Voor vragen over deze ‘Stand van Zaken’ kan uw zoon/dochter terecht bij de desbetreffende vakdocent.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2018-02-19

  Geesje en Sebastian in Ghana!

 4. 2018-02-19

  Afdeling D&P Design exposeert!

 5. 2018-02-09

  ANWB: veiligheid in het verkeer.

 6. 2018-02-05

  Stand van zaken

 7. 2018-01-31

  Presentaties profielwerkstuk op woensdag 7 feb