Nieuws

 1. 2016-04-01 foto

  Informatie Pilot brugklassen havo/vwo

  .
  De inschrijving voor de pilot is gesloten.
  Er hebben 95  leerlingen zich aangemeld.
  Met deze leerlingen gaan we klassen voor de pilot maken.
  Een loting is niet nodig!

  .


  Pilot

  We starten in enkele brugklassen met een pilot. Hoe ziet dat eruit?

  • Je werkt met leerdoelen, die je per periode, elke week én elke dag opstelt.
  • Je bent elke week een kwartier met je eigen mentor in gesprek over het stellen en bereiken van deze doelen.
  • Je hebt net als in andere klassen vaklessen van je leraren.
  • Je hebt (bijna) geen boeken, maar je werkt op een ‘device’ waarop alle leerstof voor de vakken staat. Zie ook de brief BYOD.
  • Je leert onder begeleiding van leraren zelfstandiger te werken en, zoals dat zo mooi heet, eigenaar te worden van je eigen leerproces.

   

  PowerPoint van de informatieavond

   

  CU op het UC!

  Hans van Wijk – coördinator brugklas
  Lisette Verstegen – afdelingsdirecteur brugklas

   

  Filmpje

   

   

   

 2. Terug naar overzicht

 3. 2018-04-16

  Hoofdluis geconstateerd!

 4. 2018-04-09

  Wat doet de GGD?

 5. 2018-04-05

  Gymnasiumdag 16 april

 6. 2018-04-05

  AZ2 & H2: Bezoek aan Amsterdam

 7. 2018-04-05

  Brugklas Filmfestival