Ouderraad en contactgroepen

De sectorouderraad van het havo/vwo vergadert zes keer per jaar met de directie. Gedeeltelijk wordt dat overleg gevoerd samen met de sectorouderraad van het vmbo , over UC brede aangelegenheden, gedeeltelijk op sectorniveau.  De voorzitter van de gezamenlijke ouderraden is mevrouw S. Scholten, tel. 0413- 25 52 57, e-mail: scholten.sylvia@gmail.com.

 Oudercontactgroepen

Dit schooljaar zijn de volgende oudercontactgroepen actief:

  • Oudercontactgroep leerjaar 1 (brugklassen havo/vwo en gym/plus)
  • Ouder klankbordgroep AanZet klassen
  • Oudercontactgroep 2 havo /3 havo
  • Oudercontactgroep 2 vwo /3 vwo
  • Oudercontactgroep 4 havo /5 havo
  • Oudercontactgroep 4 vwo /5 vwo /6 vwo

 MR

Er zijn ook ouders vertegenwoordigd in de MR (zie onder Udens College/Medezeggenschap) en de deelraad vmbo (zie onder deelraad)