Nieuws

 1. 2014-11-28 foto

  Globaland

  In TRAP-2 hebben alle eerstejaars klassen deelgenomen aan het project ‘Globaland’, een onderwijsproject over de maatschappij en de wereld.


  Het project heeft de vorm van een spannend spel, waarin leerlingen in groepjes twee dagen lang een land besturen. In dat land is van alles mis. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild.

  De groepjes voeren allerlei actieve opdrachten uit, waarmee ze geld verdienen om hun land te verbeteren.

  Er wordt een ranglijst bijgehouden van welke groepen hun land het beste besturen. Het groepje met het beste land, ontvangt een leuke prijs tijdens de feestelijke afsluiting van het project.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2017-02-16

  Flexweek

 4. 2017-02-16

  Bike trial door Rick Koekoek!

 5. 2017-02-16

  Muziek uit Renaissance en Barok

 6. 2017-02-15

  Jinte en Mike naar Malawi

 7. 2017-02-13

  Dakpanklassen vmbo als goed voorbeeld