Dakpanklassen

Leerlingen worden in het schooljaar 2017 2018 in een dakpanklas, waarin ze altijd de mogelijkheid hebben om door te stromen naar een hoger niveau.

Zo wordt een leerling met een kader advies geplaatst in de kader/t klas. De leerstof wordt aangeboden op het niveau van de leerling. Samen met de leerling bekijken we,  op welk niveau hij/zij functioneert. Er zijn de volgende dakpanklassen:

 

  • De brugklas basis/kader
  • De brugklas kader/theoretisch
  • De brugklas vmbo theoretisch/havo.

 

Wanneer blijkt (na bestudering van het leerling dossier en overleg met collega’s van PO) dat het perspectief van het hogere niveau voor de leerling niet reëel is, dan wordt de leerling geplaatst in de naast lager liggende dakpanklas. In dit geval is dat de brugklas basis/kader. Voor de presentatie over de dakpanklassen tijdens de informatie avond in oktober klik  hier. 

 

We hebben ook een huiskamerklas voor leerlingen met vmbo basis-advies, die om sociaal-emotionele redenen gebaat zijn bij kleine groepen met een vast team docenten. Deze leerlingen komen vaak ook in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).